När fantasin får fritt spelrum

Välkommen till sista kapitlet där jag har valt att ge fantasin ytterligare lite svängrum. Ett potpurri av bilder, som kanske inte är så vanliga i en bok om ett landskap, men som jag tycker kan vara en konstnärlig knorr i denna halländska bildvandring. Som ett litet galleri kommer därför här några sidor, där jag fritt lekt med kameran i det lilla och det stora landskapet. Där stämningen och det originella har högre prioritet än dokumentation och avbildning,  att helt enkelt låta sig smittas av glädjen att skapa fritt. Även min humoristiska sida brukar, som synes, ge sig till känna när fantasin får fria tyglar.

 

Vatten och ljus, källan till allt liv

Tillbaka