Kust, slätt och skog

Om man åker i väst östlig riktning i Halland kan man uppleva tre vitt skilda landskapstyper inom en radie av bara några få mil, kust, slätt och skog. Åker man i nordsydlig riktning alltså längs med landskapet, finner man ånyo en dimension. Norra Hallands kustlandskap påminner om Bohuslän med klippor och stenhällar, röda sjöbodar och skyddande vikar. Landskapet är som smalast här och fjordlika dalgångar kan anas. I trakten av Varberg avtar klippkusten och sandstränderna blir allt längre mellan berghällarna. Slättlandskapet blir mer och mer dominerande ju längre söderut du kommer. Laholmsslätten, där vidderna är som störst, är definitivt inte något för den som lider av torgskräck...


Slättlandskapet vid Hasslöv, sett från Hallandsås
Laholms kommun

Tillbaka