Halmstad

För många är kusten, och framför allt Tylösand, synonymt med Halmstad. Men Halmstad är så mycket mer – lite av ett Halland i miniatyr med de flesta naturtyper representerade. Så – detta inspirerande och variationsrika kustlandskap med sitt skiftande humör i all ära – jag vill för rättvisans skull slå ett slag för inlandet. Simlångsdalen, med sina sjöar och djupa trollskogar, eller Sennans dalgång, med sin märkliga bergsknalle Virsehatt, är bara några av platserna som håller det trolska inlandets fana högt. Eftersom jag lever och verkar här har det blivit många strövtåg i dessa trakter. Många starka upplevelser och en fascination inför naturens mångfald resulterade i att hela min första bok, Avtryck, handlade om vad som ryms inom dessa kommungränser.

Blommande trift
Tylösand


Staden Halmstad

Tillbaka