Laholm

Tidlösa stunder, sekunder av evighet. Här härskar vindarna på en till synes oändlig slätt. I horisonten bryts det flacka landskapet av den skogsklädda tröskeln till Skåne, Hallandsås. Uppe på åsen är utsikten betagande. Framför dina fötter breder landskapet ut sig som en gigantisk schackbräde, rutad av åkrar med olika grödor. Härifrån ses även hur havets vågor möter den milslånga sandstranden, som gör en vacker vit båge i kontrast mot det djupblåa Kattegatt. Längre in i landskapet får även oändligheten ett slut. I höjd med Vindrarp och Veinge börjar slätten att vecka och bölja sig tills skogen med sitt trygga och fasta grepp lugnar landskapet i sin famn.

Utsikt över det sydhallendska
slättlandskapet vid Hasslöv

Laholms stad

Tillbaka