Hovs hallar, med blick mot Halland

Hallands ursprung

Nära Bjärehalvöns nordligaste punkt i Skåne hittar vi, märkligt nog, vad en del menar är ursprunget till landskapsnamnet Halland. Här ligger det riksbekanta naturreservatet Hovs hallar, och just ordet "hall" eller "häll" återkommer i första delen av namnet på vårt landskap. Våra skånska vänner i söder skall, enligt denna tolkning, kallat landet innanför hallarna för Halland.

Tillbaka