Skapelsen

I detta kapitel berättar jag kortfattat hur Halland formas. Skrapar lite på ytan geografiskt och geologiskt, från när den sista inlandsisen som täckte Scandinavien drog sig tillbaka.


Klipphällar som vittnar om  istidens slipningar
Görvik, Halmstads kommun

 

Tillbaka