Mina böcker.

avtryck halland hallandska_oar

Nissan 50 vandringar Halland - landet innanför hallarna - 2011

Näringsliv Strövtåg i Halland

elodrama hallandska_oar_2016


Och här följer några böcker som jag har bidragit med bilder till:
Sagan om St Olofs Kapell 2005 ISBN 91-88806-55-3
Frösakull - Från flygsand till guldsand 2006 ISBN 91-88806-61-8
Epoker & Händelser i Halmstad 2006 ISBN 91-631-9909-2
Hylte Bruk - En bygd ett bruk under ett sekel 2006 ISBN 978-91-631-9766-6
Kasernerna på Galgberget 100 år 2007 ISBN 978-91-633-1439
Författat och förpackat
2012 ISBN 978-91-637-0274-7
Luftvärnet vid millennieskiftet
2012 ISBN 978-91-86709-14-3