Elodrama/Eloleo


Elodrama alias Camilla Bondesson


Tillsammans med Elodrama, alias Camilla Bondesson driver jag projektet Eloleo som är en spännande mix av musik, bild och film. Camilla är en hängiven och driven musiker som skriver, producerar och spelar in musik i egen studio. Vi känt varandra länge och har båda vuxit upp under 80 talets musikkultur. Soundet från Camillas kompositioner är präglat av detta årtionde. För mig har detta projkt blivit en återkoppling till musiken som var en stor grej för mig innan fotografin tog överhand. Musik och bild hänger ihop och detta har vi försökt förtydliga i detta sammarbete. I och med detta projekt har jag även börjat att filma, något som var en helt ny grej för mig. Lite anorlunda att tänka i sekvenser i stället för att frysa ögonblick. Men många erfarenheter från stillbildsfotografi går att överföre till film. Camilla som även är en duktig videoregisör använder sedan filmsekvenserna när hon gör videror till musiken. Frukten av detta arbete resulterade i Elodramas cd med bok som kom hösten 2012 samt videor som släps kontenuerligt. Kika gärna in på: www.elodrama.se